Kompetensstöd

Fyll på skolans kompetensstöd

Har ni outnyttjade fortbildningspengar eller vill få en enklare hantering av årets fortbildningar inom det hälsofrämjande arbetet? Skaffa en flexibel och enkel lösning för skolans fortbildningsinsatser. Fyll på skolans kompetensstöd med valfritt belopp (minst 5000 kr) och använd kompetensstödet när det behövs. Kompetensstödet kan användas till att betala samtliga av Reactas kurser, inspirationsdagar, handledning och uppdragsbeställda kurser till skolan . Dessutom kan det användas till resor, boende och vikarier vid fortbildningsinsatsen.

Självklart kan skolan också fylla på kompetensstödet genom att arbeta med Hälsorådsmodellen. Läs mer här →

fyll på här!

Flera fördelar

Flexibelt & enkelt

Genom att fylla på kompetensstödet kan all personal på skolan fortbilda sig enkelt och lätt när det behövs. Direkt i bokningen anger skolan att fortbildningen ska betalas med kompetensstöd. Ingen faktura skickas (om hela beloppet betalas med kompetensstöd) och outnyttjade fortbildningspengar kan användas när det behövs. Det gör det enkelt och flexibelt att fortbilda personal på skolan och samtidigt möjlighet för skolan att samla mer kompetensstöd genom hälsorådsmodellen.

Hur mycket kompetensstöd har vi?

Här kan ni se skolans kompetensstöd

Nedan visas varje stödmedlems kompetensstöd. Vill du se mer detaljer på ditt kompetensstöd? (OBS! Fungerar endast på dator) Klicka här →

Använd kompetensstödet

Så använder ni kompetensstödet

Med kompetensstödet kan ni:

Betala kurser
Ange vid anmälan hur mycket kompetensstöd ni vill använda. Har ni t.ex. 7000 kr i kompetensstöd kan två stycken gå gratis vid en kostnad på 3500 kr/person. Vill ni endast använda en del av kompetensstödet som skolan samlat, så ange den summan ni önskar använda.

✔ Betala vikarie
Det kan vara svårt att få tid till att gå på konferenser, kurser och nätverksträffar. Nu blir det enkelt då kompetensstödet kan användas till att ersätta vikariekostnaden. Gör så här: Anmäl dig till den kurs, konferens eller nätverksträff som Reacta anordnar. Boka själv en vikarie och fakturera kostnaden till Reacta genom att mejla till: 8024408919@autoinvoice.se  Kompetensstödet ersätter upp till 1500 kr (inkl. moms) i vikariekostnad per deltagande dag på någon av Reactas kurser, konferenser eller nätverksträffar.

✔ Betala resa & hotellnätter
Är det långt till kursen eller nätverksträffen? Krävs det hotellövernattning och dyra resor där kostnaden drar iväg? Använd då kompetensstödet för att betala resa & hotellnätter till någon av Reactas kurser, utbildningar eller nätverksträffar. Du får ersättningen lätt genom att fylla i ersättningsformuläret här →
Bifoga kvitton på resa och hotellnätterna. Kompetensstödet betalas ut inom fyra veckor.

fyll på här!

Om oss

Vi ger kunskap och stöd till hälsofrämjande arbete,  för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos barn och unga!

Läs mer →