Fler kurser

Fler kurser du kan vara intresserad av

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-03-28

Digitalt på Zoom kl. 09.30-12.00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-09-12

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2023-10-12

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2023-10-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2023-11-14

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Hälsorådsmodellen

Stöd & kunskap till hälsofrämjande arbete