Studie: Dans ger positiva effekter på tonårsflickors hälsa

Ungdomars psykiska ohälsa har ökat senaste decennierna och är idag ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Nedstämdhet, oro och kroppsliga besvär förekommer dubbelt så ofta bland tonårstjejer och som bland tonårskillar. Förutom det individuella lidandet så riskerar det leda till kvarstående problem i vuxen ålder. När det gäller just tonårstjejer är det även av högsta vikt att bryta trenden av ökad fysisk inaktivitet. Tjejer som är i tonåren, upplever stress och är fysiskt inaktiva på fritiden riskerar att utveckla smärtproblematik. Det saknas idag behandlingsalternativ som stärker psykisk hälsa. Nytänkande insatser, utan medicinering, efterfrågas.


Den vetenskapliga studie som ligger till grund för ”Dans för Hälsa” visar att regelbunden kravlös dansträning gav positiva hälsoeffekter för tonårsflickor med psykisk ohälsa. Resultaten visar ökad självskattad hälsa, minskad smärta, trötthet och stress samt även minskad användning av smärtstillande medicin. Analyser visar också tydliga hälsoekonomiska vinster. Kostnadseffektiviteten beror på att det är en billig insats i förhållande till vinster i livskvalitet; samt även på besparingar inom elevhälsan som kommer av ett minskat antal besök hos skolsköterskan.

Ta del av Anna Dubergs studie på kursen Elevhälsans hälsofrämjande arbete.

Anna Duberg
Forskare Region, Örebro län
Från: