Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du inspiration, kunskap och resurser att organisera ett systematiskt elevhälsoarbete? Kom och lyssna på inspirerande föreläsare, få nyskapande forskning och lär dig praktiskt komma igång med Hälsorådsmodellen - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga!

  • Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!
  • Enkla evidensbaserade verktyg för ett tvärprofessionellt arbetssätt!
  • Samtalet i skolan som en möjlighet för lärande!
  • Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?
  • Dansintervention för elevers psykiska hälsa, gemenskap och egenmakt.

Sagt om dagen

Mycket givande dag. Otroligt överraskad över hälsorådet!

Tack för en väldigt bra utbildning. Inspirerande!

Fick många tankar om hur jag nu kan jobba vidare tillsammans med eleverna på skolorna.

Föreläsare

Anna Duberg
Forskare Region Örebro län
Kathrin Thomas
Elevhälsochef, Motala Kummun
Petter Iwarsson
Kurator & Förtattare
Joel Crawford
Nationell skolsamordnare
Bibbi Larsliden
Forskare Örebro Universitet
Maja Engstörm
Samordnare Mentorer Frisk &Fri- Riksföreningen mot ätstörningar
  • Utveckla hälsoarbetet, möt skollagens krav inom hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa.
  • Lyssna till innovativa projekt och prova konkreta övningar.
  • Ta del av fungerande metoder och evidensbaserade modeller.
  • Lyssna till innovativa projekt och prova konkreta övningar.

ladda ner program
Kursavgift
3500 kr eller kostnadsfritt med kompetenstöd.
kompetensstöd
plats
Stockholm - Historiska muséet
Datum
2019-09-19
Målgrupp
Skolsköterskor, kuratorer, idrottslärare, skolledare, skolpsykologer, specialpedagoger m.fl. som har  intresse för skolans hälsofrämjande arbete.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Ingrid Hylander

Fokus: Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och hälsa!

2019-10-10

Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-11-15

Göteborg - Världskulturmuseet

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-24

Stockholm - Historiska museét

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-17

Göteborg - Världskulturmuseét

Bibbi Larsliden

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

2019-09-19

Stockholm - Historiska muséet

Joel Crawford

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

2019-11-12

Stockholm

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-09-26

Stockholm - ABF på Sveavägen