Skolverket: Mer rörelse i skolan! Barn och unga mår bra av att röra på sig.

Barn och unga mår bra av att röra på sig. Här hittar du inspiration och stöd när du vill arbeta med att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Inspirationsmaterialet innehåller film, bildreportage och diskussionsfrågor.

Många skolor arbetar idag för att få in mer rörelse under skoldagen med sundare och piggare elever som mål. Här hittar du inspirationsmaterial som visar hur några skolor gjort för att få in mer rörelse under elevernas hela skoldag. Ta del av filmer, reportage och samtalsunderlag om rörelseaktiviteter före, under, mellan och efter lektioner. Genom forskaren Örjan Eklund får du i filmerna Bryt stillasittandet och Rörelse under skoldagen även ta del av hur kunskapsläget kring ungas rörelsebehov ser ut idag.

Materialet vänder sig till dig som är rektor eller lärare. Det kan användas för din egen inspiration eller som ett konkret underlag för arbete i kollegiet, till exempel under en gemensam studiedag eller under arbetslagstid. I materialet ingår frågor som hjälper er att kartlägga er skolas nuläge och ett antal diskussionsfrågor till varje film och bildreportage.

Tips: Kombinera arbetet med att starta ett eller flera hälsoråd på skolan utifrån elevernas rörelseintresse och få friskvårdsbidrag till eleverna och kompetensstöd till skolan. Läs mer här!

Från: