Reacta är med och utvecklar digital yoga

Reacta har startat ett samarbete med Skolyoga inom projektet Yoga Digital. Projektet har fått stöd med 1 552 410 kr för att stärka gymnasielevers psykiska hälsa och välmående med digital yoga. Målet är att utveckla en app med yoga övningar och tillhörande material. Appen ska användas både i och utanför skolan i hälsoråd och leda till minskad stress, ångest, oro och öka välmående och självledarskap.

Projektet ska även ta fram kring tjänster kopplat till materialet, som workshops och läger. Målgruppen kommer finnas med i alla delar av projektet och de elever som deltar aktivt ska kunna tillgodoräkna sig gymnasiepoäng i olika ämnen. Tillsammans med skolorna utvecklas en modell för en sådan ämnesintegrering.

Vill din skola och dina elever delta? Anmäl dig till kursen Mindfulness & Yoga i skolan den 21 november där vi presenterar mer om projektet och det finns möjligheter att ställa frågor både till Reacta och Skolyoga. Anmäl dig här!

Alternativt kontakta Fredrik Thelander på 073-424 54 04 eller fredrik.thelander@reacta.se.

Läs mer
Fredrik Thelander
Nationell samordnare, Reacta
Från: