Kom igång med mindfulness & yoga i skolan för ökad koncentration, rörelse, självkännedom och mental härdighet, sk. resiliens hos dina elever. Ta del av senaste forskningen, framgångsrika praktikfall och övningar tillsammans med en evidensbaserad modell för hälsofrämjande insatser. Välkommen till en dag med massor av inspiration och metoder för ett framgångsrikt hälsofrämjande arbete med mindfulness och yoga.

  • Så stärker du elevers psykiska hälsa med mindfulness
  • Yoga för ökad rörelse, andning och hälsa!
  • Lyssna till innovativa projekt för skolan
  • Ta del av fungerande metoder och evidensbaserade modeller
  • Utveckla ert hälsoarbete, möt skollagens krav inom främjande arbete för psykisk hälsa

Sagt om dagen

”Kunniga & professionella föreläsare”

”Bra forskningsanknytning varvat med användbara övningar.”

”Proffsigt och engagerande!”

Föreläsare

Filippa Odevall
Yogalärare, grundare av Skolyoga
Joel Crawford
Nationell skolsamordnare
Marie Boris Möller
Generalsekreterare på Drömmen om det Goda
Katarina Laundy
legitimerad psykolog och mindfulnesslärare
  • Praktiska verktyg som kan appliceras direkt i klassrummet
  • Ta del av senaste forskningen som hjälper unga att hantera stressorer i inre och yttre miljö
  • Lyssna till praktikfall med enkla och välfungerande metoder
  • Lär er systematisera skolans hälsoarbete och skapa tvärprofessionell samverkan
ladda ner program
Kursavgift
3500 kr eller kostnadsfritt med kompetenstöd.
kompetensstöd
plats
Stockholm - ABF på Sveavägen
Datum
2019-09-26
Målgrupp
Skolsköterskor, kuratorer, idrottslärare, skolledare, skolpsykologer, specialpedagoger m.fl. som har  intresse för skolans hälsofrämjande arbete.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Ingrid Hylander

Fokus: Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och hälsa!

2019-10-10

Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-11-15

Göteborg - Världskulturmuseet

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-24

Stockholm - Historiska museét

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-17

Göteborg - Världskulturmuseét

Bibbi Larsliden

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

2019-09-19

Stockholm - Historiska muséet

Joel Crawford

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

2019-11-12

Stockholm

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-09-26

Stockholm - ABF på Sveavägen