Kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa

Folkhälsomyndigheten släppte den 26 februari 2020 en kostnadsfri utbildning om psykisk ohälsa. Utbildningen riktar sig till dig som ledare i förening som t.ex. Reactas hälsoråd. Utbildningen kan även användas av dig som arbetar i skolan eller på en mötesplats, där du ger stöd till ett eller flera hälsoråd. Folkhälsomyndigheten skriver: 

Folkhälsomyndigheten har nu tagit fram en webbaserad utbildning som ska hjälpa landets en miljon barn- och ungdomsledare att upptäcka och möta unga som mår psykiskt dåligt.

De flesta barn och unga i Sverige mår bra, men allt fler uppger att de ofta känner besvär så som oro, ont i huvudet och svårt att sova. Att ha trygga vuxna omkring sig och att delta i fritidsaktiviteter är skyddsfaktorer för den psykiska hälsan.

I Sverige är mer än hälften av alla unga medlemmar i någon förening, och det finns ungefär en miljon barn- och ungdomsledare. För många unga utgör ledarna en extra vuxen person utanför familjen som de litar på och som kan lyssna.

Vill du lära dig mer om hur du kan stoppa psykisk ohälsa? Gå vår utbildning Psykisk ohälsa! Läs mer...

Se effekterna av att arbeta med Reactas modell med hälsoråd i skolan och på mötesplatser. Läs mer...

Läs mer
Från: