Boka en inspirationsdag till din skola

Boka en inspirationsdag till din skola för att stärka det hälsofrämjande arbetet på skolan och nå skollagens krav att främst arbeta hälsofrämjande och förebyggande på skolan. En inspirationsdag innehåller både föreläsningar & workshops för personal på skolan och för flera klasser. Över 90 % av skolor som vi besöker startar hälsoråd och gör hälsofrämjande aktiviteter som stärker elevernas hälsa och lärande.

Vi ger dina elever förutsättningar att nå målen och ökar den psykiska hälsan på skolan. Efter inspirationsdagen har skolan startat arbetet att skapa samsyn i det hälsofrämjande arbetet vilket är grunden till ett framgångsrikt elevhälsoarbetet. Samtidigt som eleverna kan få maximalt med friskvårdsbidrag och skolan kunskap att arbeta på vetenskaplig grund för elevernas hälsa och lärande.

Från: