Reactaföreläsaren Anna Duberg mottagare av Guldskalpellen 2019

Guldskalpellen är ett årligt pris som delats ut av tidskriften Dagens Medicin sedan 2006. Priset belönar insatser och initiativ som leder till ökad kvalitet på sjukvården i Sverige.

För en del deltagare på Reactas kurser så är Anna Duberg bekant och därför känns det extra roligt att Anna nu har belönats för sitt dansprojekt Dans för hälsa för ungdomar med psykisk ohälsa.

– Det känns fantastiskt och jag är väldigt glad och stolt. Det här är så viktigt. Det är så många som jobbar med den stora frågan psykisk ohälsa bland unga, och det kan behövas lite medvind. Det här är ändå en ny tanke och ett nytt sätt att möta psykisk ohälsa, som kanske till en början kan mötas med viss fundersamhet. Det är inte alltid självklart att få igenom en idé som anses ny. På vissa orter går det jättebra men på andra håll kan det vara svårare. På ställen där man börjat med detta är de inblandade överväldigade över hur bra det går. Det här är ett tydligt bevis på att synen har breddats på hur vi kan bemöta psykisk ohälsa.

Anna Duberg medverkar på höstens kurs Elevhälsans hälsofrämjande arbete.

Från: