Hälsorådsmodellen

Stöd & Kunskap

Hälsorådsmodellen ger stöd & kunskap i det hälsofrämjande arbetet i skolan. Modellen är framtagen i samarbete med skolor och forskare. Metoderna är evidensbaserade och utgår från ett salutogent perspektiv.

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga

Hälsorådsmodellen syfte är att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga med ett starkt hälsofrämjande arbete.

Socialstyrelsen & skollagen

Främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, enligt vägledningen från Socialstyrelsen som samlar elevhälsans uppdrag från bland annat skollagen. För att nå dit är det är viktigt att identifiera på skolan vilka insatser som är förebyggande och vilka är hälsofrämjande? Har vi bara förebyggande insatser och få hälsofrämjande? Skolinspektionen har påvisat att det ofta saknas långsiktiga strategier för hälsofrämjande arbete i skolan. Läs mer →

Med Hälsorådsmodellen identifierar ni hur ni arbetar idag och hur ni kan öka det hälsofrämjande arbetet på skolan. Modellen är uppbyggd enligt det systematiska kvalitetsarbetet och kan på så sätt enkelt bli en del av skolans ordinarie arbete. Något som spar tid och resurser och inte blir en belastning i elevhälsans hälsofrämjande arbete.

Hälsorådsmodellens delar

Kompetensstöd, friskvårdsbidrag, kurser, handledning....

Hälsorådsmodellen innehåller stöd & kunskap som kurser, utbildningar, nätverksträffar, friskvårdsbidrag, kompetensstöd, inspirationsföreläsningar, handledning och mycket mer. Arbetet startar med att skolan blir stödmedlemmar.