Uppdatering av modellen

Uppdatering och revidering för ett ännu enklare hälsofrämjande arbete i skolan

Just nu arbetar vi med att revidera och uppdatera Hälsorådsmodellen, därför kan du se att mycket ändras här och nya delar dyka upp. Vill du delta i arbetet och har tips, idéer och tankar på hur Hälsorådsmodellen kan bli bättre? Tveka inte att kontakta oss på 08-940 410, mejl elevhalsa@reacta.se eller prata med oss på någon av våra kurser och utbildningar.

Hälsorådsmodellen

Stöd & Kunskap

Hälsorådsmodellen består av fyra steg där personal och eleverna arbetar tillsammans för att starta ett hälsofrämjande arbete med hjälp av hälsoråd på skolan. Reacta ger stöd & kunskap i varje steg i modellen. Modellen är evidensbaserad och framtagen i samarbete med skolor och forskare.

1. Inspiration

2. Kunskap

3. Hälsoråd

4. Stöd

1. Inspiration

Inspiration till dig och dina elever

2. Kunskap

Få kunskap att arbeta hälsofrämjande

3. Hälsoråd

Få friskvårdsbidrag och kompetensstöd till skolan

4. Stöd

Utbyt erfarenheter och ge stöd till hälsoråd

Syfte

Stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga

Hälsorådsmodellen syfte är att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga med ett starkt hälsofrämjande arbete.

Socialstyrelsen & skollagen

Främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande, enligt vägledningen från Socialstyrelsen som samlar elevhälsans uppdrag från bland annat skollagen. För att nå dit är det är viktigt att identifiera på skolan vilka insatser som är förebyggande och vilka är hälsofrämjande? Har vi bara förebyggande insatser och få hälsofrämjande? Skolinspektionen har påvisat att det ofta saknas långsiktiga strategier för hälsofrämjande arbete i skolan. Läs mer →

Med Hälsorådsmodellen identifierar ni hur ni arbetar idag och hur ni kan öka det hälsofrämjande arbetet på skolan. Modellen är uppbyggd enligt det systematiska kvalitetsarbetet och kan på så sätt enkelt bli en del av skolans ordinarie arbete. Något som spar tid och resurser och inte blir en belastning i elevhälsans hälsofrämjande arbete.