WHO: Svenska barn rör sig mindre - sämst i Norden

Barn och unga rör sig för lite – och svenskar är sämst i Norden när det kommer till motion. Det konstaterar världshälsoorganisationen WHO. Och det är i många höginkomstländer, som Sverige som utvecklingen går åt fel håll. I Sverige har fysiskt inaktiva barn ökat till 84,7 %. Någon som oroar forskare då allt fler barn rör sig inte.

En metod för att få barn & unga mer aktiva är att starta och driva hälsoråd. 68 % av barn & unga som gör hälsofrämjande aktiviteter i hälsoråd ökar sin fysiska rörelse och 70 % ökar sin psykiska hälsa.


Läs mer
Från: