Vetenskapligt stöd för fysisk aktivitet

Pulsträning och fysisk aktivitet är viktig för barn och ungdomars hjärnhälsa, kognition, studieresultat och studieprestation och de flesta skolor i Helsingborg arbetar med fysisk aktivitet på olika sätt, precis som mängder av andra skolor i hela världen. Jag har samlat och sammanfattat forskning för att alla vi som arbetar med fysisk aktivitet har en trygg koppling till forskning.

När journalister, föräldrar eller andra har synpunkter kan det så ett tvivel som skapar osäkerhet kring fysisk aktivitet. Okunskap leder till onödiga missförstånd och jag tror att ord och begrepp behöver redas ut. Nu kan skolor, men även Fritid Helsingborg, som har 34 personer, som arbetar med ”Bli ditt bästa jag” förhoppningsvis hitta stöd i den här sammanställningen.


Från: