Vad är hälsofrämjande arbete?

Vad är egentligen hälsofrämjande arbete? Är det samma som att arbeta förebyggande eller är det allt vi gör i skolans hälsoarbete?

Vi i Reacta möter ofta många olika tankar, idéer och förklaringar på vad hälsofrämjande arbete är. Samtidigt har det hälsofrämjande arbetet blivit allt viktigare för att kunna stoppa den växande psykiska och fysiska ohälsan. Då är det viktigt att vi definierar vad ett hälsofrämjande arbete är och vad det innebär att arbeta hälsofrämjande. Det är först då en samsyn kan skapas på skolan och hos alla professioner, oavsett om det handlar om lärare, skolmåltidspersonal eller skolsköterskor. När samsyn skapats kan hela skolan arbeta hälsofrämjande mot samma mål och riktning, genom tvärprofessionellt samarbete. Då blir det hälsofrämjande arbetet framgångsrikt och når alla elever med goda effekter.

I Reacta arbetar vi varje dag med att utbilda och skapa samsyn på skolor. Vi har därför tydliggjort vad ett hälsofrämjande arbete är och satt upp fem kriterier, vilka behöver uppfyllas var och en för att arbetet ska kallas hälsofrämjande i Reacta.

Jag och Reacta välkomnar en fortsatt diskussion och utveckling av det hälsofrämjande arbetet, så att alla skolor och mötesplatser med barn & unga kan göra hälsofrämjande aktiviteter som bibehåller och förbättrar deras hälsa.

Tveka inte att kontakta mig på:

070-515 77 57
david.nilsson@reacta.se

Läs mer
David Nilsson
Generalsekreterare
Från: