6 av 10 skolor säger att det hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka

I Skollagen står det att elevhälsans arbete främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Vid flera av Reactas utbildningar har deltagare nämnt att de inte hinner med annat än åtgärdande och i viss mån förebyggande arbetsuppgifter. Därför ställde vi frågan under vecka 35 om det hälsofrämjande arbetet får stå tillbaka på din skola.

Runt 60% av de som svarat har sagt att så är det.

Bland de svar vi har fått finns följande kommentarer:

Tyvärr. Jag önskar att jag kunde arbeta ute i klass mycket oftare men i nuläget blir det mycket till att "släcka bränder".

Det beror på hur man definierar det. Vi har initierat ett större fokus på elevinflytande och det i sin tur kan ju leda till bättre välbefinnande. Det fysiska hälsoarbetet är i det närmaste obefintligt MEN det finns ett frö som gror och jag tror och hoppas att vi närmar oss en liten förbättring.

Vi arbetar hälsofrämjande och förebyggande och detta genomsyrar hela skolan. Idrott & hälsa samarbetar med elevhälsan genom t ex mindfulnesslektioner, brainbreaks, andningsövningar.

Från: