Statsbidrag till elevhälsan och specialpedagogik 2020

Vem kan söka statsbidraget?

Kommunala och fristående huvudmän för

  • förskoleklass
  • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan
  • gymnasieskolan, gymnasiesärskolan

För att kunna söka bidraget måste en huvudman ha bedrivit verksamhet under de två kalenderår som föregår bidragsåret. För bidragsomgången 2020 krävs att huvudmannen har rapporterat in elevstatistik till Statistiska Centralbyrån för 2018 och 2019.

Läs mer
Från: