Stärk elevhälsan – utvecklingen går åt fel håll

Ansvaret för elevhälsan har lyfts från den medicinska professionen till skolledare, det vill säga rektorer på skolorna. Vi vill att ansvaret åter läggs hos den medicinska professionen i elevhälsan. I tider när vi verkligen behöver förebygga stillasittande, övervikt, dåliga matvanor, missbruk och psykisk ohälsa hos barn och unga går utvecklingen åt helt fel håll, skriver bland andra Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund.

Från: