Skolläkare: Läkarna bör ta initiativ till kraftsamling för ungas psykiska hälsa

Svensk skolhälsovård är internationellt sett »bäst i klassen« på att förebygga kroppslig ohälsa. Hög vaccinationstäckning gör att vi inte behöver använda sjukvårdsresurser till att vårda ovaccinerade barn med mässling eller kikhosta, och när 85 procent av alla flickor vaccineras mot HPV kan vi bli bäst i Europa på att minska livmoderhalscancer och andra cancerformer orsakade av sexuellt överförda infektioner.

Vid elevhälsans hälsokontroller uppmärksammas tidigt unga med nedsatt syn eller hörsel, försenad pubertet, begynnande skolios eller sjukdomar som påverkar tillväxten. Även här spar tidig upptäckt onödigt lidande för barnet och vårdkostnader för samhället.

Elevhälsans förebyggande arbete är dock inte helt accepterat när det gäller att uppmärksamma inlärnings-/koncentrationssvårigheter, ångest, oro och nedstämdhet eller andra tecken på att elever inte må bra psykiskt. Detta nämns inte när Skolverket nyligen sammanställt och presenterat resultat av forskning under rubriken »Hälsofrämjande perspektiv i förskolan och skolan« [1], och inte heller vilka insatser som behövs. Verket betonar i stället trygga och stödjande relationer mellan lärare och elever och stödjande miljöer för lärande.

Från:

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på elevhalsa@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.