Skolkuratorsdagarna (6)7-8 oktober 2019

Utanförskap bland barn och unga – Hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism.

I oktober anordnar Sveriges Skolkuratorers Förening en 2-dagars fortbildning inom högaktuella ämnesområden.
En skräddarsydd konferens för Skolkuratorer.
Efter flera år med deltagarrekord säkra din plats redan nu!

Sveriges Skolkuratorers Förenings målsättning är att fortbildningsdagarna varje år ska ge dig som skolkurator ökad kunskap kring aktuell forskning, metodik och juridik. Konferensen är  också en unik mötesplats för professionellt utbyte med kollegor från hela landet.  Under årets Skolkuratorsdagar, med temat ”Utanförskap bland barn och unga”, ställs frågan hur skolkuratorn kan vara en del i det våldsförebyggande arbetet och i arbetet mot främlingsfientlighet och extremism. Deltagarna kommer att få ta del av de olika föreläsarnas forskning, erfarenheter och praktiska arbete för att förebygga och motverka detta samt även hur skolkuratorer kan vara en del i ovanstående viktiga arbete. Under dagarna kommer det att erbjudas intressanta föreläsningar av bland annat Martin Forster och Alexandra Pascalidou.

De senaste åren har intresset för Skolkuratorsdagarna vuxit enormt och engagerar nu alltfler deltagare per år – säkra din plats redan nu!

Från: