Så ska skolorna få en starkare elevhälsa

Idéerna och önskemålen om hur elevhälsan bättre ska räcka till för alla elever är många.

Skolledarna varnar för att lägga på fler uppgifter utan att tillföra nya resurser. Stressen och den psykiska ohälsan hos eleverna i skolan är fortsatt hög. En av de grupper som är särskilt utsatta är elever med NPF och autism. Orsakerna till detta finns det många olika åsikter om. En del menar att betygssystemet och gymnasiets kursbetyg är en viktig orsak. Betygskriterier med krav på självständighet och stor flexibilitet gör att bedömningen kan drabba elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och autism negativt.

Andra skyller på mobiler, sociala medier och dålig sömn. En annan förklaring är att skolans höga ambition att vara inkluderande har försatt skolpersonalen i en näst intill omöjlig situation, och att det även drabbar eleverna när tiden och kompetensen för att skapa en tillgänglig lärmiljö är otillräcklig.

Från: