Rörelserik skolväg ska få barnen att röra på sig

För att motverka stillasittande bland skolbarn blir stadsdelen Ersboda i Umeå först i Sverige med att skapa en rörelserik skolväg.

Det är det kommunala bostadsbolaget Bostaden och initiativet för rörelserikedom, Change the game, som i ett gemensamt projekt tillsammans med Ersdungens skola vill få skolbarn att välja en mer aktiv väg till skolan.

Wictor Lundström, Change the game

– Det är vår skyldighet att prova alla sätt för att bryta den stillasittande trenden bland våra barn, säger Wictor Lundström är projektkoordinator och rörelseinstruktör på Change the game.

Från: