Rörelsecoacher ska få fart på Everödseleverna

Barn rör alldeles för lite på sig. Det vill man ändra på i Everöd där skolan nu drar man igång en rörelsesatsning tillsammans med Skåneidrotten.

  • WHO rekommenderar att alla barn rör sig minst en timme om dan. Men det klarar bara 22% av flickorna och 44% av pojkarna i dag.
  • Personal på skolan har gått utbildning för rörelsecoacher för att kunna inspirera till kul fysiska lekar och aktiviteter på rasterna.
  • Under tisdagskvällen drar satsningen igång med ett möte där föräldrarna får veta mer om planerna.

Från: