Reacta har nu ännu en omgång färdigutbildade samordnare

Att vara utbildad samordnare är något som följer med deltagarna även om de skulle byta arbetsplats i framtiden. Är eller blir den nya skolan stödmedlem så får den kompetensstöd för sin samordnare.

Våra deltagare denna gång kommer från Castello Järla sjö, Edvardslundsskolan, Högsby Utbildningscenter, Järfälla gymnasium, Kårsta skola, Novia Engelska skolan och Uppsala yrkesgymnasium Jälla.

Under tre dagar har de fått expertföreläsningar inom MI (motiverande samtal), tvärprofessionell samverkan, föreningskunskap, samt pratat om skillnanden mellan åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande arbete. De har också lärt sig om hur Hälsorådsmodellen fungerar.

Läs mer
Från: