Reacta ska analysera ungdomspolitiken till regeringen

Reacta har blivit inbjuden av regeringen att inkomma med analyser ur vår verksamhets perspektiv med syfte att utveckla regeringens ungdomspolitik. Vi startar nu arbetet och bjuder in alla alla skolor och fritidsverksamheter som är stödmedlemmar liksom alla unga, stödjare och samordnare i hälsoråden att delta och bidra till analysen som Reacta ska lämna till regeringen. Vi välkomnar också alla som inte är medlemmar men som är intresserade av hälsofrämjande arbete.

Analysen kommer ske på flera plan som t.ex. på nätverksträffar, sociala medier, kursdagar och på gemenskapsträffar med unga. Hur ska ungdomspolitiken se ut för att alla barn och unga i Sverige ska må bra och fortsätta må bra?  Behövs det mer resurser till elevhälsan? Mer satsningar på psykisk hälsa? Eller hälsopedagoger på varje skola? Mer idrott i skolan? Fler satsningar på ungas hälsa på fritiden? Tydligare styrning av det hälsofrämjande arbetet i skolan? Lämna ditt bidrag eller ring eller mejla oss. Vi vill höra vad du tycker är viktigt!

Här är nuvarande ungdomspolitiska handlingsprogram.

Lämna förslag, tankar och idéer direkt här.

Eller ring oss på 08-940 410

eller mejla till elevhalsa@reacta.se

Läs mer
Från: