Mobilfritt ungdomsläger för att stärka självförtroende och självkänsla

Just nu deltar ungdomarna, från hela Sverige, i ett läger för att stärka ungas självförtroende och självkänsla.

Lägret genomförs i Vettra vid Vätterns norra strand och som arrangör står Stiftelsen Våga vara dig själv. Arne Falkbäck, är en av grundarna till stiftelsen.

– Vi har till exempel helt mobilfritt här så att vi ska kunna prata med varandra och stärka varandra, säger han.

Från: