Mindfulness på Töreskolan gav bättre betyg och trygga barn

På Töreskolan kämpade man med sjunkande betyg och otrygga barn och för två år sedan hade de 78 inkomna kränkningsärenden på ett läsår. Men efter en kraftsamling har de vänt utvecklingen. Under förra året hade de bara nio inkomna kränkningsärenden.

Läs mer
Från: