”Mer idrott och hälsa krävs i skolan”

Regeringens satsning på mer idrott och hälsa i skolan är en droppe i havet. Det som behövs är inte några minuter mer i veckan, utan fysisk rörelse för alla elever varje dag, skriver idrottsläraren Tommy Lénberg.

Sverige var ett av de länder som tidigt såg en koppling mellan elevers fysiska prestation och teoretiska resultat. Bunkefloprojektet i slutet av 90-talet visade hur elever som hade idrott och rörelse varje dag på schemat presterade bättre än de elever som hade två dagars idrottsundervisning.

Internationell forskning bekräftar att en ökad satsning på rörelse och fysisk aktivitet förbättrar inlärningen. I psykiatrikern Anders Hansens sommarprat i P1 (25 juni 2019) ges exempel på detta.

Trots dessa fakta har mycket lite skett från Skolverkets, statens och kommunernas sida. Undersökningar visar hur svenska elevers resultat försämrats jämfört med andra jämförbara länder. Om man jämför antalet timmar idrottsundervisning ligger Sverige bland de tre lägsta länderna i EU.

Från: