Med mindfulness kan skolan få till studiero och lugn

Katarina Laundy, doktorand på Sahlgrenska akademin och psykolog, är en av dem som ligger bakom en studie från år 2016 om mindfulness för barn i skolan. Många skolor ville delta i den.

– Intresset för mindfulness i skolan är väldigt stort. Lärare tycker det är väldigt tufft att stimulera barnen och att hålla deras uppmärksamhet. Det är svårt att få till studieron och lugn och ro i skolan. Därför famlar man efter metoder som kan hjälpa skolan med det, säger Laundy.

Katarina är en av Reactas föreläsare på kursen. Kom och lyssna på Katarina i Helsingborg eller i Stockholm.

Mindfulness & Yoga i skolan - 16 april i Helsingborg. Läs mer →

Mindfulness & Yoga i skolan - 7 maj i Stockholm. Läs mer →

Läs mer
Från: