EU-film uppmärksammar  Malmaskolans resultat med elevhälsofrågor

I början av veckan hade Malmaskolan i Kolsva fint besök i form av ett filmteam från Belgien. De var där på uppdrag av EU-kommissionen för att uppmärksamma Malmaskolan och deras goda resultat i arbetet med elevhälsa och stöd till elever som riskerar att inte få godkända betyg.

Elevhälsoarbetet är inte en isolerad del av skolan i Kolsva, utan genomsyrar all verksamhet i skolområdet. Det är en viktig framgångsfaktor som bland annat lett till att 100 procent av alla elever i årskurs 9 blivit behöriga till gymnasiet många år i följd.

– Vi har hittat ett arbetssätt med elevhälsofrågor som involverar alla i personalen. På andra skolor kan det se ut så att det finns några i personalen som arbetar med elevhälsa och är som ett stöd till lärare. På Malmaskolan är alla i personalen involverade i elevhälsofrågor i sin lärarvardag, säger rektor Johan Hallberg.

Från: