Malmaskolan upptäcker psykisk ohälsa i tidigt skede

Malmaskolan har länge jobbat för att förebygga ohälsa genom regelbundna mottagningar med lärare. Skolan ser det som givet för att kunna genomföra sitt huvuduppdrag: att eleverna ska lyckas i skolan.

Skolan började jobba systematiskt med hälsa för att alla skulle gå ut skolan med betyg.

Läs mer
Från: