Kraftig ökning av överviktiga pojkar i nio kommuner i Stockholms län

Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, CES, vid Region Stockholm har sammanställt data från både barnhälsovården och elevhälsan som visar viktutveckling bland barn i femton kommuner i Stockholms län. Sammanställningen visar på en oroväckande utveckling: Mellan fyra och tio års ålder skedde en kraftig ökning av övervikt och fetma bland pojkar i nio kommuner, och bland flickor i sju kommuner.
Internationell litteratur visaratt skolbaserade interventioner som kombinerar insatser för matvanor och fysisk aktivitet med föräldrastöd har störst effekt. Däremot är effekten av förebyggande insatser i förskola eller barnhälsovård inte lika övertygande.

Från:

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.