Johan Hallberg, Malmaskolan: När du mår bra kan du lära dig saker bättre

Malmaskolan har länge jobbat för att förebygga ohälsa genom regelbundna mottagningar med lärare. Skolan ser det som givet för att kunna genomföra sitt huvuduppdrag: att eleverna ska lyckas i skolan.

På öppna mottagningar träffas rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare, studievägledare och fritidsledare flera gånger i veckan och diskuterar elevernas mående och vad för slags insatser de kan behöva.

Läs mer
Från: