Kompisfotboll där alla är välkomna utan att tävla

Det Kaveh Pakjoo gör på plats i Blackeberg och Bromma känns som det Reacta eftersträvar vi känner därför att denna DN-artikel är värd att lyftas så att fler får ta del av den.

Kaveh Pakjoo vet att det krävs tanke bakom en verksamhet för att hjälpa ensamkommande ungdomar in i det svenska samhället. Det är vad han gör i Blackeberg och Bromma utanför Stockholm, där han 2018 utsågs till Min lokala hjälte i Bromma.

Han startade en ideell förening och skissade på en idé för nyanlända afghanska pojkar, delvis eftersom han själv växte upp på institution och visste hur det är att lägga sig på kvällen på ett boende utan mamma och pappa.

– Målet är att erbjuda dem så mycket fritid som möjligt nära skolan, säger han. Att ha kul, skratta och träffa kompisar, få ett avbrott i vardagen och ett andrum från miljön på boendet, men också att ge dem något de har nytta av i framtiden, beskriver han verksamheten som han lägger ned runt tio timmar oavlönat arbete på i veckan.

– Vår tanke med fotbollen har aldrig varit tävling eller seriespel, det här är kompisfotboll, alla är välkomna på samma premisser. Tillsammans med ungdomarna bygger vi upp vad vi har för regler, anda och kultur och de ska efterföljas, säger Kaveh Pakjoo. Med fotbollen som verktyg har ledarna sedan visat hur det går till i svenskt föreningsliv. Enkla saker som samlingar, sitta i ring, prata, rösta, fruktstund, språket.

Syftet med denna förening liknar i mycket det som sker i Reactas hälsoråd där de eleverna gör positiva aktiviteter för att bibehålla eller stärka sin hälsa. Fokus ligger inte heller på att tävla utan på att ha roligt tillsammans. Att lära sig att utöva demokrati i det lilla genom att vara aktiv i en förening känner vi också igen. Liksom flera av Reactas hälsoråd har de unga provat på olika fysiska aktiviteter.

Från: