Hälsofrämjande arbete behöver kopplas ihop med lärande

Trots att elevers hälsa och välbefinnande har blivit ett allt mer prioriterat område verkar det finnas små möjligheter för lärare till kompetensutveckling inom området hälsofrämjande arbete i skolan.

Det finns en risk för en spänning mellan arbete med elevers hälsa och arbete med utbildning, undervisning och lärande. För att bli lyckosamt behöver hälsofrämjande arbete i skolan integrera hälsorelaterade mål och mål som är kopplade till utbildning, undervisning och lärande. Detta framkommer i den danska studien Health promotion in Danish schools: local priorities, policies and practices som publicerades 2016. Undersökningen genomfördes med hjälp av en elektronisk enkät bland 98 danska kommuner där ansvariga tjänstemän fick ta ställning till ett antal frågor om hälsofrämjande arbete i skolan.

Från: