Forskaren: Vi borde prata mer om psykisk hälsa – istället för ohälsa

Tio procent av barn och unga söker sig till BUP, enligt barn- och ungdomspsykiatrin i Västerås. Att prata mer om den psykiska hälsan och jobba med tidiga insatser skulle vara en metod för att avlasta vården, menar epidemiologen Fredrik Söderqvist.

Enligt Fredrik Söderqvist, epidemiolog vid Region Västmanland, pratas det allt för lite om psykisk hälsa inom den offentliga disskussion. Han menar att vi kan prata om förekomsten av psykisk hälsa på samma sätt som psykisk ohälsa.

Läs mer
Från: