Folkhälsomyndigheten: Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.

Ju fler människor som kan leva med god hälsa, fria från sjukdom, desto bättre. Det gäller både för samhället som helhet och för oss som enskilda individer. Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet, med hälso- och sjukvården som bidragande motor i arbetet.

- Vården kan entusiasmera och återkoppla till skolan och säga att här finns det stora brister både i det hälsofrämjande arbetet men även i skolans funktioner i övrigt, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på seminariet hur primärvården kan spela en större roll för hälsan.

Läs mer
Från:

Det går snabbt och enkelt

Kom igång enkelt i fyra steg

Kom igång genom fyra enkla steg. Börja med att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete. Boka sedan ett kostnadsfritt möte och få information om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete. Vi kommer med tips, inspiration och framgångsrika exempel från andra skolor och mötesplatser. Därefter analyserar vi tillsammans ert nuläge och behov. Utifrån kartläggningen tar vi fram en skräddarsydd helhetslösning för just er verksamhet med fokus på hur ni kan starta upp arbetet. Vi hjälper er genom hela processen.  

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.