Folkhälsomyndigheten: Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet.

Hälso- och sjukvårdens utmaningar går inte att lösa genom att enbart tillföra mer resurser. I stället krävs en bred och långsiktig satsning i hela samhället på hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande insatser. Det sade Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson under ett seminarium om framtidens primärvård.

Ju fler människor som kan leva med god hälsa, fria från sjukdom, desto bättre. Det gäller både för samhället som helhet och för oss som enskilda individer. Därför är det viktigt att satsa på det hälsofrämjande arbetet, med hälso- och sjukvården som bidragande motor i arbetet.

- Vården kan entusiasmera och återkoppla till skolan och säga att här finns det stora brister både i det hälsofrämjande arbetet men även i skolans funktioner i övrigt, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson på seminariet hur primärvården kan spela en större roll för hälsan.

Läs mer
Från: