Elevhälsa svårt men viktigt

Hälsa är inte skolans kärnverksamhet, men att elever mår bra är en förut­sättning för att skolan ska lyckas med sin huvuduppgift: att lära barn och unga vad de behöver för att utvecklas till goda medborgare – och hålla sig friska. Därför blir elevhälsa en av de viktigaste uppgifterna en rektor har. Och kanske en av de svåraste.

Ämnet engagerar helt klart.
– Ja, elevhälsa är ju hett nu, säger flera av de Chef & Ledarskap intervjuar för den här artikeln.

Psykisk ohälsa har blivit ett folkhälsoproblem i samhället och unga är inte skonade, tvärtom påverkar vuxenvärldens ohälsa ofta barn negativt. Skolan har som institution genomgått stora förändringar de två senaste decennierna, det påverkar personal, vilket i sin tur påverkar eleverna. Den stora flyktingvågen för fyra år sedan har inneburit påfrestningar, resursmässigt, kulturellt och socialt. Liksom npf-diagnoser och hemmasittarproblematiken.

Läs mer
Från: