”BUP kan inte ensamt lösa barnens problem”

BUP gör mer än någonsin! Fler behandlingar genomförs och når fler patienter och föräldrar. Samtidigt har trycket på BUP aldrig varit högre. Vårdsökande ökar kraftigt för varje år. Den ökade tillgängligheten och besöken har därför generellt inte gett avspegling i minskade köer. Är det mediala fokuset på kris och BUP:s långa köer verkligen motiverat?, skriver Nicolas Fälth, socionom, verksam inom BUP Göteborg.

Han fortsätter, men BUP och psykiatriska symtom kan inte ge svar på alla frågor om ungas välmående. Vi vet att barn mår bra av lugn arbetsmiljö och tydlig lärarledd pedagogik i skolan. Ungdomar äter ofta en undermålig kost, med för hög grad av socker och fett. Ungdomar rör sig för lite och ägnar i snitt fyra-fem timmar om dagen åt mobiltelefonen. Många undersökningar pekar på samband mellan sociala medier och stress och känslor av otillräcklighet. Ungdomar sover mindre och ytligare och andel barn med sömnstörning har femdubblats sedan början av 2000-talet. Vi är ständigt uppkopplade och får inte tillräcklig vila.

Från: