400 miljoner kr mer mot psykisk ohälsa - fokus ungas hälsa

Partierna bakom januariavtalet har kommit överens om hur 1,8 miljarder kronor ska satsas mot psykisk ohälsa. Fler ungdomsmottagningar och kortare köer till barnpsykiatrin är några av åtgärderna.

– Köerna har tredubblats och blivit ett akut problem, säger Anders W Jonsson (C).Anders W Jonsson är Centerpartiets sjukvårdspolitiska talesperson. Han ser stora behov av insatser för särskilt ungas psykiska hälsa. Inte minst viktigt är det första bemötandet, det som kallas första linjens psykiatri.

– Vi måste få ett mycket bättre förebyggande arbete med en sömlös organisation för alla från 0 till 18 år. I dag är det alldeles för fragmentiserat och uppdelat på olika instanser. Av de här pengarna går 700 miljoner kronor till att kommuner och landsting ska börja jobba med detta, säger Anders W Jonsson.

Från: