38 % hade ingen fortbildning förra läsåret

För någon vecka sedan frågade vi om våra läsares fortbildning under senaste läsåret. 38 % hade inga fortbildningsdagar samtidigt som 35 % hade fler än två dagar. Skolledare har flest fortbildningsdagar medan de som valt "annat" under yrke, har minst antal fortbildningsdagar.

Här nedan kan ni se några av svaren vi fick

- Dessvärre låg fokus för dessa dagar på helt andra saker än elevhälsa...

- Vi har gemensamma fortbildningsdagar centralt två ggr/termin

- Pga budget måste jag välja fortbildning som inte kostar. I år har jag dock fått okej att åka på Socionomdagarna

- Endast skolsköterskedagarna

- Arrangerades av chef, inga egna. Inga pengar till fortbildning.

- Dåligt ekonomiskt läge

Läs mer
Från: