Är du skolledare i anpassad grund- eller gymnasieskola i Stockholmsregionen? Då är du varmt välkommen att ta del av riktad information kring hur du stärker och främjar psykiskt, fysiskt och socialt välbefinnande bland barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Det gör du genom att ta del av information och delta i ett spännande arvsfondsprojekt! Vi träffas i Stockholm en fredagförmiddag och avslutar med gemensam lunch tillsammans.

Under fm kommer du och ditt team ta del av arvsfondsprojektet ”Jämlik hälsa för alla” som är direkt riktat till barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet finansieras av Allmänna arvsfonden och syftar till att under tre år anpassa och tillgängliggöra Riksorganisationen Reactas modell som stärker och främjar barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande! Projektet ger dig som skolledare en fantastisk chans att lyfta ert hälsofrämjande arbete till en helt ny nivå med anpassningar av och med barn och unga med intellektuell funktionsnedsättning!

Du och ditt team tar även del av de fem mest framgångsrika tipsen för att lyfta ERT hälsofrämjande arbete. Läs mer → Förhållandet mellan hälsa och förutsättningar för lärande är starkt, barn och unga som mår bra, presterar också bra i skolan!

Program:

9:30: Vad kännetecknar hälsofrämjande arbete? Hur fungerar Reactas modell och vilka effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande ger arbetet med modellen?

10:30: Projektet "Jämlik hälsa för alla" - en unik möjlighet för barn och unga i anpassad grund- och gymnasieskola att aktivt påverka och utforma arbetet med att anpassa en befintlig modell.

11:30: Presentation av projektskola! Projektelever, personal och rektor, delar upplevelser, erfarenheter och effekter av att delta i projektet.

12:00: Vi avslutar fm med gemensam lunch för samtliga deltagare!

Arvsfondsprojektet "Jämlik hälsa för alla":

Projektet är treårigt och finansieras med stöd från Allmänna arvsfonden. Syftet med projektet är att utveckla anpassningar i Reactas modell som än bättre möter behov i målgruppen barn och unga i anpassad grund- och gymnasieskola. Barn och unga i projektskolor är primärgruppen i projektet och har reellt inflytande under hela projektets gång och har företräde gällande tankar och utförande kring eventuella anpassningar. Personal i projektskolor är sekundärgruppen i projektet och bidrar till projektet genom att bedriva hälsorådsarbete, medverka i utvecklingsgrupper kring utbildningar, stötta barns och ungas arbete med att utveckla anpassningar samt att medverka på projektträffar och gemenskapsträffar med barn och unga från projektskolor. Läs mer →

Reactas modell:

Reactas modell bygger på evidens och beprövad erfarenhet och är framtagen tillsammans med rektorer, elevhälsa, lärare på grund - och gymnasieskolor samt forskare på universitet och högskolor. I modellen får skolan processutvecklingsstöd i hela styr- och stödkedjan genom kartläggning, utbildningar samt möjlighet att kunna delta på nätverksträffar för att lyfta det hälsofrämjande arbetet med hälsoråd. Arbetet bedrivs tvärprofessionellt, processinriktat och konkret då personal i skolan startar och driver hälsoråd tillsammans med barn och unga på grupp- och organisationsnivå. Läs mer → Ta gärna del av alla de effekter som arbetet med hälsoråd har fått bland barn och unga. Läs mer →

Anmälan:

Reactas modell utgår ifrån ett tvärprofessionellt arbete där samsyn och samverkan står i fokus för att skolor och mötesplatser ska kunna arbeta hälsofrämjande. Rektor anmäler er till denna infoträff som ett tvärprofessionellt team, tillsammans med flera personer från verksamheten (rektor, representanter från elevhälsan och representanter från lärarkollegiet, gärna fem personer).

Anmälan är bindande och görs av rektor senast måndag 5/2 2024.

Du som rektor är varmt välkommen med ditt team!

Sagt om Reactas kurser

  • "Otroligt värdefullt att få ta del av projektskolans erfarenheter av projektet"
  • "Äntligen en modell som lyfter hälsofrämjande arbete"
  • "Det här är precis vad vi som skola behöver - ett verktyg som ökar empowerment hos våra elever"
  • "Det här lät för bra för att vara sant, men det visade sig att det stämde!"

Föreläsare

Maria Almroth
Skolutvecklare
  • Projektskolor delar sina upplevelser, erfarenheter och effekter av att medverka i projektet (elever, personal och rektor)
  • Möjlighet att ansöka om delaktighet i projektet "Jämlik hälsa för alla"
  • Ta del av det senaste inom hälsofrämjande arbete i skolan
  • Tips på hur du som rektor lyfter det hälsofrämjande arbetet på individ- grupp- och organisationsnivå. Läs mer →

ladda ner program
Kursavgift
Kostnadsfri
ingår
Lunch
Datum
2024-03-08
plats och TID
Lokal i Sthlm meddelas senare, kl 9.30-12.45
Målgrupp
Rektorer inom anpassad grund- och gymnasieskola tillsammans med EHT och lärare som ett team

Vi hjälper er hela vägen

Systematiskt hälsofrämjande arbete

Reacta har stor vana att hjälpa skolor och mötesplatser att lyfta sitt hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Steg 1 i arbetet är att prenumerera på nyhetsbrevet med senaste nytt om hälsofrämjande arbete med hälsoråd. Här får ni inspiration från andra skolor och mötesplatser, senaste forskningen och framgångsrika exempel på systematiskt hälsofrämjande arbete med effekter på hälsa och lärande.

Boka sedan in er kostnadsfritt på en infoträff om hur ni kan kan lyfta ert hälsofrämjande arbete till en ny nivå. Här får ni tips, verktyg, framgångsrika exempel från skolor som redan arbetar hälsofrämjande med hälsoråd, effekterna av deras arbete liksom forskning och evidens.

I steg tre kartlägger vi ert hälsofrämjande arbete utifrån det systematiska kvalitetsarbetet där ni får hjälp att identifiera "Var är vi?" och "Vart ska vi?" och "Hur gör vi?", liksom era möjligheter att lyfta ert hälsofrämjande arbete med hälsoråd. I steg fyra hjälper vi er att starta upp ert arbete utifrån kartläggningen. Vi hjälper er genom hela processen att få effekter på barns och ungas psykiska, fysiska och sociala välbefinnande.

Tveka inte att kontakta oss om ni behöver hjälp eller stöd på info@reacta.se, 08-940 410 eller i chatten nere till höger.

Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-01-18

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2024-01-23

Digitalt på Zoom kl. 09.00-11.30

Ingrid Hylander

Del 1: Starta hälsoråd

2024-02-13

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-03-07

Digitalt på Zoom kl. 09:00-11:30

Maria Almroth

En unik möjlighet för barn och unga i anpassad skola!

2024-03-08

Lokal i Sthlm meddelas senare, kl 9.30-12.45

Maria Engdell

Samordna arbetet med hälsoråd

2024-03-19

Digitalt på Zoom kl. 13.30-16.00

Maria Almroth

Del 2: Driva hälsoråd systematiskt

2024-04-04

Digitalt på Zoom kl. 13:30-16:00