Vad är ett hälsoprojekt?

Bidrag för att utveckla arbetet med hälsoråd

Vill ni starta eller utveckla arbetet med hälsoråd för barns och ungas psykiska och fysiska hälsa?  Vi delar ut ett bidrag till hälsoprojekt som utvecklar arbetet med Reactas modell där barn och unga startar och driver hälsoråd. Hälsoprojekt är ett litet projekt som en skola, mötesplats eller ett hälsoråd driver med ekonomiskt stöd från Reacta. Projektet ska utveckla arbetet med Reactas modell. Beslut fås inom två veckor efter att ni ansökt och ni kan söka bidraget löpande under året. Projektet kan pågå i några veckor eller upp till sex månader.

Syftet kan exempelvis vara att:
- Utveckla ett nytt arbetssätt på skolan eller mötesplatsen för att arbeta med hälsoråd
- Utveckla hur hälsoråd på skolan eller mötesplatsen kan få fler medlemmar
- Starta hälsoråd på en ny arena eller på ett nytt sätt
- Prova att ta fram nya hälsofrämjande aktiviteter till hälsoråden. T.ex. ta fram tre nya mindfulnessövningar/rörelsepass/teaterövningar för självkänslan etc.
- Ta fram ett nytt material som används som metod i ett hälsoråd. T.ex. ta fram ett litet häfte med instruktioner på mindfulnessövningar/ löpning/spontanidrott riktat till lärare, fritidsledare eller direkt till barn och unga.  Redovisning görs inom två månader efter att projektet avslutats.

Bidragets storlek

Hur mycket kan vi få?

Bidraget är max 5000 kr och kan täcka kostnader för till exempel en inspirationsföreläsare, material, förtäring eller resor. Avslutade projekt som vill fortsätta genom att till exempel sprida projektets resultat kan söka ytterligare max 5000 kr för att kunna göra det.  Bidragets storlek avgörs av följande faktorer:

- Spridning av projektets resultat
 Kan projektets resultat spridas och användas i på fler skolor, mötesplatser och hälsoråd för att nå barn och unga? Till exempel genom nätverk, på en konferens, i en manual eller en video.

- Delfinansiering
Om skolan, mötesplatsen eller hälsorådet (till exempel genom sin medlemsavgift) delfinansierar en del av projektets kostnader, ökar möjligheten till större bidrag från Reacta.

Krav

Vad krävs för att söka?

Följande krävs för att skolan och hälsorådet ska få bidrag:

Ansökan

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor
Arvsfonden

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Reacta startas
 • 2011 Får vi vårt första statsbidrag
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 barn & unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva hälsoråd
 • 2021 Börjar vi utbilda hälsorådscoacher

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas grundläggande värderingar där:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→