Vad är ett hälsoprojekt

Bidrag till att utveckla arbetet med Hälsoråd

Vill ni starta eller utveckla arbetet med Hälsoråd för barn och ungas psykiska och fysiska hälsa?  Vi delar ut ett bidrag till hälsoprojekt som utvecklar arbetet med Reactas modell där barn och unga startar och driver Hälsoråd. Hälsoprojekt är ett litet projekt som en skola, mötesplats eller ett Hälsoråd driver med ekonomiskt stöd från Reacta. Projektet ska utveckla arbetet med Reactas modell. Beslut fås inom två veckor och ni kan söka bidraget löpande under året. Projektet kan pågå i några veckor eller upp till 6 månader. Bidraget är max 5000 kr. Bidraget kan täcka kostnader för t.ex. en inspirationsföreläsare, material, förtäring eller resor.

Nu prioriterar vi ansökningar för att anpassa arbetet med Hälsoråd under coronakrisen! Vi arbetar särskilt för att få in ansökningar där skolor eller mötesplatser startar eller anpassar befintlig verksamhet med Hälsoråd till att fungera under coronakrisen.

Syftet kan exempelvis vara att:
- Utveckla ett nytt arbetssätt på skolan, mötesplatsen för att arbeta med Hälsoråd
- Utveckla hur Hälsoråd på skolan eller mötesplatsen kan få fler medlemmar
- Starta Gälsoråd på en ny arena eller på ett nytt sätt
- Prova att ta fram en ny hälsofrämjande aktivitet till Hälsoråden. T.ex. ta fram tre nya mindfulnessövningar/rörelsepass/teaterövningar för självkänslan etc.
- Ta fram ett nytt material som används som metod i ett Hälsoråd. T.ex. ta fram ett litet häfte med instruktioner på mindfulnessövningar/ löpning/spontanidrott riktat till lärare, fritidsledare eller direkt till barn & unga.  Redovisning görs inom ett två månader efter projektet är slut.

Bidragets storlek

Hur mycket kan vi få?

Varje projekt kan få max 5000 kr vid ett tillfälle. Avslutade projekt som vill fortsätta med att t.ex. sprida projektets resultat kan söka ytterligare max 5000 kr för att sprida projektet.  Bidragets storlek avgörs av följande faktorer:

- Spridning av projektets resultat
 Kan projektets resultat spridas och användas i på fler skolor, mötesplatser och hälsoråd för att nå barn & unga. T.ex. genom nätverk, konferens, en manual, en video.

- Delfinansiering
Om skolan, mötesplatsen eller hälsorådet (t.ex. genom sin medlemsavgift) delfinansierar en del av projektets kostnader, ökar möjligheten till större bidrag från Reacta.

Krav

Vad krävs för att söka

Följande krävs för att skolan och hälsorådet ska få bidrag:

Ansökan

Bidragsgivare

folkhälsomyndigheten        
Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond   
myndigheten för ungdoms-
och civilsamhällesfrågor

Samarbeten

milstolpar

 • 2008  Startas organisationen
 • 2011  Får vi första statsbidraget från MUCF
 • 2013 Öppnar vi ett litet kansli
 • 2014 Antas fem hälsovärderingar
 • 2014 Skolor och mötesplatser kan bli stödmedlemmar
 • 2015  250 skolsköterskor, lärare, fritidsledare ger barn & unga stöd
 • 2015 Når vi över 50 hälsoråd
 • 2016  Gör vi vår första internationella medlemsresa
 • 2017  Får vi två statsbidrag från Folkhälsomyndigheten
 • 2018  Över 100 hälsoråd och 2000 unga gör hälsofrämjande aktiviteter
 • 2019  Folkhögskolor startar hälsoråd för barn & ungas hälsa
 • 2020 18 av 21 län har aktiva Hälsoråd för barn och ungas hälsa

Om Reacta

Rebecca Söderström

Reacta grundades av Rebecca Söderström 2008. Rebecca tog fram Reactas hälsovärderingar och lade grunden till att:

Hälsa ska vara positivt!

Läs mer→