En "vi-känsla" för elever och lärare

I slutet av 2022 startade det första hälsorådet på Duveholmsgymnasiet i Katrineholm. Hälsorådet fick namnet "Må bra idag" och ett par månader senare så startade de sitt andra hälsoråd, "Sport Hälsa Fritid". Engagemanget i det hälsofrämjande arbetet är stort och Duveholmsgymnasiet var en av de första projektskolorna att delta i arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla, som nu är inne på sitt andra projektår.

Personalens engagemang har varit en avgörande framgångsfaktor vad gäller hur eleverna har tagit till sig modellen med hälsoråd, hur eleverna har fått förståelse för en förenings demokratiska sätt att arbeta och de i personalen som arbetar med hälsoråden är unika i sitt sätt att fånga upp elevernas intressen och glädje för och i olika aktiviteter. Tack vare hälsoråden har även nya samarbeten skapats, inte enbart över programgränserna inom den anpassade skolan utan även med övriga delar av gymnasiet som blivit inspirerade av hur man kan arbeta med Reactas modell.

Maria Svanqvist och Jessica Adolfsson som är med och driver hälsorådsarbetet tillsammans med eleverna menar på att arbetet med hälsorådsmodellen tydliggör det hälsofrämjande arbetet och möjliggör att det kan integreras i alla olika ämnesområden: 

"Utbildningen ska ge eleverna kunskaper för ett så självständigt och aktivt liv som möjligt samt för att kunna delta i samhällslivet. Här kan vi tillsammans i våra ämnesområden samverka med olika hälsofrämjande aktiviteter. Att få öva på att driva en styrelse och driva den tillsammans skapar möjligheter och förutsättningar till att fortsätta vara delaktig i olika föreningar efter sin skoltid. Eleverna känner att de kan påverka."

Vad var det som inspirerade er att implementera arbetet med hälsoråd och delta i arvsfondsprojektet?
Vi gjorde det av flera olika anledningar. En av dem är att våra elever får vara med och påverka de olika aktiviteterna, samt att de får träffa elever från andra skolor. Även det faktum att våra elever får möjlighet att åka på utbildningar och visa sina styrkor och att det finns ett redan befintligt nätverk där vi har haft mycket stöd och hjälp av Reacta nationellt och Reactas kanslipersonal har varit av stor vikt.

Vad bidrar hälsorådsmodellen till i er verksamhet?
Vi får tid till det hälsofrämjande arbetet, varje vecka. Vi utbildar varandra hela tiden. Många elever ser fram emot de olika aktiviteterna och längtar till nästa styrelsemöte. Eleverna känner sig stolta över att få driva ett hälsoråd och det blir en "vi-känsla", både för eleverna och lärarna.

Tack för att ni är med i arbetet som främjar och stärker elevernas fysiska, psykiska och sociala välbefinnande och driver den hälsofrämjande skolutvecklingen framåt!

Är du nyfiken på att veta mer om arvsfondsprojektet Jämlik hälsa för alla, eller vill du veta mer om vad ni kan få för effekter av att driva hälsoråd i din verksamhet? 

Maila oss gärna på info@reacta eller ring på 08-940 410 så berättar vi mer!

Från:
Reacta