Därför har Stagneliusskolans AST-enhet hälsoråd

En framgångsfaktor i det hälsofrämjande arbetet

Sedan 2021 har personal och elever på Stagneliusskolans AST-enhet varit engagerade i arbetet med Reactas hälsorådsmodell. Idag finns det tre hälsoråd på skolan och över 60 elever är medlemmar och gör regelbundet olika aktiviteter för att främja och stärka sitt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande. Vi träffade två av skolans hälsorådscoacher, Sara Höglund och Caroline Cederhöjd som båda är lärare, och fick veta mer om deras mycket framgångsrika och väl implementerade hälsorådsarbete.

Varför startade ni hälsoråd?

Syftet med att starta hälsoråd var att skapa engagemang hos våra elever och motivera dem till att delta i våra gemensamma aktiviteter. Men nu, efter att det finns ett pågående och tydligt hälsorådsarbete där vi i verksamheten aktivt arbetar med detta som en del av vår vardag, så har det fått flera positiva effekter.

Berätta gärna mer om de positiva effekterna, vilken förändring ser ni har skett?

Eleverna är engagerade och känner sig inkluderade i arbetet när det kommer till att delta i möten eller komma med förslag till aktiviteter. Intresset av gemenskap och att prata god hälsa har ökat och det tror vi också beror på rutinen med återkommande motiverande samtal med varför vi gör detta och hur vi samarbetar med elever och kollegor emellan.

Hälsorådsarbetet har stärkt och främjat elevernas rättigheter till att våga tycka och tänka om sin egen hälsa och att våga vara med under trygga förutsättningar tillsammans med oss. Detta är ingen självklarhet hos vår målgrupp då det kan vara utmanande att utsätta sig för okända platser och stora sociala sammanhang eller känslan av att göra något som är nytt. Hälsorådsarbetet skapar nu ett sammanhang för många av våra elever och är en självklar del i deras välbefinnande.

Hur ser ni på er roll som diplomerade hälsorådscoacher och vad har det givit er?

I våra roller som hälsorådscoacher upplever vi att vi vet var vi är och vad vi vill uppnå med det hälsofrämjande arbetet. Att få skapa ett tydligt syfte med att alla har rätt till en god hälsa för eleverna ger också ringar på vattnet. Det ger oss och våra elever en samhörighet och en ökad kvalitet i både undervisning och i de aktiviteter vi genomför tillsammans. Att få känna sig delaktig i elevernas personliga utveckling mot en bättre hälsa är ett kvitto på att vårt arbete är oerhört viktigt!

Stort tack till er på Stagneliusskolan för att ni engagerar er i arbetet som gör skillnad för era elevers fysiska, psykiska och sociala välbefinnande!

Vill du veta mer om hur verksamheten du arbetar i också kan arbeta hälsofrämjande med hälsoråd? Varmt välkommen att höra av dig så berättar vi mer!

Du når oss på info@reacta.se eller via telefon 08-940 410.

Från:
Reacta