Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter på elevers hälsa och stödjer eleverna att nå utbildningens mål. Det kan vi se idag efter att utbildat 20 samordnare. Hundratals elever gör idag hälsofrämjande aktiviteter varje vecka på skolorna och fler ansluter hela tiden. Att ge eleverna positiv inspiration, identifiera deras intresse för sin hälsa och stärka det med motiverande samtal och metoder i empowerment är essentiellt i samordnarutbildningen.

- Först när vi utgår ifrån vad eleverna vill göra för sin hälsa ger det reell effekt. Det ser både vi konkret hos de som gått samordnarutbildningen men också genom den forskning som gjorts, säger generalsekreterare David Nilsson

En annan effekt är att det skapar en samsyn kring det hälsofrämjande arbetet och dess uppdrag. Vilka insatser är åtgärdande? Vilka är förebyggande? Och vilka är hälsofrämjande? Menar vi samma sak när vi talar om hälsofrämjande arbete på skolan? På samordnarutbildningen får deltagarna identifiera vad som är åtgärdande, förebyggande och hälsofrämjande enligt WHO & Socialstyrelsens vägledning för elevhälsan. Arbetet görs tillsammans med Margaretha Larsson, programansvarig för skolsköterskeprogrammet på Skövde högskola, som också utbildar under kursdagarna. När samordnaren har en tydlig bild av definitionen av hälsofrämjande arbete, kan arbetet på skolan starta för att skapa en samsyn kring begreppen.

 

 

 

 

 

- Den hälsofrämjande aktiviteten har ökat långt mer än vi trodde hos de skolor som har en utbildad samordnare från Reacta, avslutar generalsekreterare David Nilsson med.

Eleverna på skolorna gör idag en bred mängd av hälsofrämjande aktiviteter genom Hälsorådsmodellen såsom simning, språkcafé, gym, trygga rastaktiviteter, teater, löpträning och avslappningsaktiviteter.

Läs mer om samordnarutbildningen här!

 

PÅ GÅNG

Psykisk Hälsa i Skolan - Sthlm

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Elevhälsans psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Sthlm

Metoder & Inspiration 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga - Malmö
 

Läs mer ...

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Riksårsmöte & Gemenskapshelg!

Helgen 13-14 april är det dags, alla medlemmar är välkomna att delta!

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Verksamhetsbidrag - BIM

Här publiceras uppdateringar för barn i migration

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Stockholm

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Samordnarutbildning 2019 - Göteborg

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...