Få en inspirationsföreläsning - bli stödskola

Se hit alla skolor i Skåne, Blekinge och Halland. Ni är först ut!

Ta chansen att bli stödskola innan året är slut så bjuder vi på en inspirationsföreläsning till en klass i din skola. Först ut är skolor i Skåne, Blekinge och Halland som kan boka in sig. Snart kommer vi till fler län, så håll utkik!
 
Inspirationsföreläsningen sår ett frö hos dina elever att starta hälsofrämjande aktiviteter som t ex spontanidrott, pratgrupper om hälsa, hälsoevent, mindfulness eller dans. Våra föreläsare engagerar, skapar inflytande och delaktighet hos eleverna. 
 
Vad gör ni för aktiviteter för att känna er glada och friska?
Vad skulle ni vilja göra?
Hur vill ni göra det?
 
Eleverna får demokratiska metoder och kan samlas runt hälsofrämjande aktiviteter som görs direkt på skolan. Efter föreläsningen får elevhälsa och skolpersonal information kring att ta tillvara elevernas initiativ och får stöd från Reacta.
 
Inspirationsföreläsningar fokuserar på att engagera eleverna, elevhälsan och skolpersonalen att starta hälsofrämjande aktiviteter på skolan, innan ohälsa uppstår. Reactas inspirationsföreläsningar har ett salutogent förhållningssätt och all verksamhet ansluter sig till WHO:s definition av hälsofrämjande. Dessutom utgår alla aktiviteter från Reactas hälsovärderingar där gemenskap, människovärdesprincipen, empowerment, positivt engagemang och medvetenhet är centralt. Reacta är som ideell riksorganisation politiskt och religiöst obunden.
 
När ni blir stödskola ingår en inspirationsföreläsning till en klass (först ut att kunna boka är Skåne, Blekinge eller Halland). Önskar ni föreläsningar till flera klasser eller i aula, kan detta läggas till för 1000 kr. Max tre klassföreläsningar per gång. Moms tillkommer ej. 

 

Läs mer om stödskola här!

Bli stödskola här och få en inspirationsföreläsning till en klass

 

 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer...

Öppen nätverksträff 29 nov!

Tema: Barnrättslagen!

Läs mer...

Mindfulness & Yoga i skolan - Göteborg

Metoder & Inspiration

Läs mer...

Fysisk Aktivitet i Skolan

Inspiration och verktyg för elevers rörelse, utveckling & hälsa 

Läs mer...

SENASTE NYTT

Effekterna av samordnat hälsofrämjande arbete

Att samordna det hälsofrämjande arbetet har många positiva effekter.

Läs mer...

Nominera till riksstyrelsen!

I vår är det dags att välja riksstyrelse.

Läs mer...

Reacta får statsbidrag 

Reacta får 650 000 kr i statsbidrag från Folkhälsomyndigheten. 

Läs mer...

Samarbete & kommunikation stärker ungas hälsa

Ladda ned gratis material!

Läs mer...

Bli stödmedlem - stärk ungas hälsa

Bli stödmedlem senast 15 november - få 1000 kr i kompetensstöd!

Läs mer...