Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Vill du arbeta mer hälsofrämjande? Behöver du inspiration, kunskap och resurser att organisera ett systematiskt elevhälsoarbete? Kom och lyssna på inspirerande föreläsare, få nyskapande forskning och lär dig praktiskt komma igång med Hälsorådsmodellen - för att stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga!

Stockholm 19 september 2019. 

- Så skapar du ett salutogent och hälsofrämjande arbete på din skola!

- Enkla evidensbaserade verktyg för ett tvärprofessionellt arbetssätt!

- Samtalet i skolan som en möjlighet för lärande!

- Hur kan elevhälsans arbete systematiseras för ökad måluppfyllelse?

- Dansintervention för elevers psykiska hälsa, gemenskap och egenmakt!

Boka här!

Ladda ner programmet!

Gå kostnadsfritt 
Stödmedlemmar går kostnadsfritt med kompetensstödet. Inte stödmedlem? Klicka här och bli stödmedlem direkt.

Plats
Historiska muséet i Stockholm

Datum 
19 september 2019

Boka tidigt rabatt
Boka senast 5 september och gå 4 för 3 

PÅ GÅNG

Elevhälsans hälsofrämjande arbete - Sthlm

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Göteborg

Elevhälsans medicinskapsykologiska och psykosociala insatser

Läs mer ...

Nätverksträff 13 maj

Fokus hälsofrämjande elevhälsa! 

Läs mer ...

Mindfulness & Yoga Stockholm

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

Läs mer ...

Psykisk Hälsa i Skolan - Gbg

Fåtal platser kvar! 

Läs mer ...

SENASTE NYTT

Årsmöte i Reacta Syd

Kallelse till årsmöte

Läs mer ...

Ny hemsida i betaversion

Ny hemsida för ungas hälsa - flera nyheter!

Läs mer ...

Samordnarutbildning HT19

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

Läs mer ...

Så går du kostnadsfritt på kurser

Kurser, utbildningar, resor, logi och vikarier betalda!

Läs mer ...

Vill du stoppa psykisk och fysisk ohälsa hos unga?

Jobba med oss för ungas hälsa!

Läs mer ...