Hälsorådet Trädgårdsgruppen

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Trädgårdsgruppen startade våren 2019 för att arbeta med rekreativ odling som ger hälsofrämjande effekter på elevernas hälsa. Eleverna odlar, skördar och sköter trädgården. Det har gett en ökad trivsel och trygghet liksom en bättre självkänsla hos hälsorådets medlemmar. Något som sprider sig i skolan då alla kan ta del av trädgården på olika sätt. Just vid detta aktivitetstillfälle har hälsorådet tagit nya grepp i trädgården då en del vissnat.

Odling stärker gemenskap och självkänsla

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi har sedan första mötet skaffat tre nya medlemmar samt återställt det som vissnade/försvann under distansundervisningen under våren och sommarlovet. Vi har dessutom planerat att plantera växter på skolgården i deras trälådor, och börjat skörda örter från trädgården till skolmaten. Framöver kommer vi planera vårens utomhusarbete i trädgården tillsammans med hela skolan - i form av ett formulär. Vi kommunicerar ofta via messenger för att planera nästkommande möten i Trädgårdsgruppen.

Gruppmedlemmarna ser positivt på arbetet i Trädgården, vi har det kul tillsammans - och det är det vi är bäst på. Vi tar hand om varandra, har en fin gemenskap och ser till att alla får arbeta med lika villkor. Vi hjälps åt att vattna växterna, skörda örter och se till att platsen blir trivsam. De skördade örterna används till skolmaten vilket är hälsofrämjande för en daglig kost. Aktiviteten är utomhus vilket också ökar välmåendet - och dessutom utvecklar våra kunskaper om hur en trädgård i praktiken bör underhållas.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter