Hälsorådet Naturligt fin

Så främjar Hälsorådet barn och ungas hälsa

Hälsorådet Naturligt fin arbetar med att städa i naturen där eleverna stärker gemenskapen och får en ökad rörelse. Samtidigt får de en renare skolgård, högre miljömedvetenhet och fysisk aktivitet i ett svep. På just denna hälsofrämjande aktivitet gick de i genomsnitt 6000 steg.

Ökad fysisk aktivitet och miljömedvetenhet

Här beskriver Hälsorådet med egna ord sin hälsofrämjande aktivitet

Vi har gemensamt plockat skräp i området kring skolan och samtidigt gått ca 6000 steg. Vi har sedan sorterat skräpet på en återvinningsstation och ökat medvetenheten kring både miljö och hänsyn. Skräpet plockas hela tiden av de som engagerat sig i hälsorådet men även de andra i klassen, till och med på raster.

Barnen har fått större förståelse för hur viktigt det är att återvinna rätt. Vi har stärkt gemenskapen genom att samarbeta och göra något både nyttigt kul tillsammans. Hela klassen har deltagit i aktiviteten så den positiva effekten med stärkt sammanhållning och gemensamt ansvar för att hålla rent har även spridit sig utanför hälsorådet.

1000
kr
FRISKVÅRDS-
BIDRAG
No items found.

Nyfiken på fler hälsofrämjande aktiviteter?

Inspireras av fler hälsofrämjande aktiviteter