Vill du stärka skolans insatser för psykisk hälsa? Behöver du praktiska verktyg som fungerar? Kom och lyssna på prisbelönta forskare och sakkunniga inom civilsamhället som ger de senaste forskningsresultaten i en högaktuell fråga. Ta del av framgångsrika metoder och evidensbaserade modeller för elevhälsans medicinska, psykosociala och psykologiska insatser!

  • Trender för ungas psykiska hälsa, så kan elevhälsan skapa effektiva insatser!
  • Stärk ungas psykosociala hälsa med relationella insatser.
  • Varför uppstår den psykiska ohälsan hos unga? Ta del av ungas egna berättelser om vilka insatser som skapat hållbara resultat!
  • Ta del av fungerande metoder och evidensbaserade modeller
  • Hur påverkar sömn och livsstil elevers psykiska hälsa?
  • Utveckla hälsoarbetet och möt skollagens krav inom främjande arbete för psykisk hälsa!

Sagt om dagen

"En inspirerande dag på alla sätt, inte ofta man är på en konferens och är nöjd med hela innehållet. "

"Oerhört bra och inspirerande, faantastiskt när metoderna är evidensbaserade. "

"Samtliga föreläsare var kanonbra och jag önskar att hela min skolas personal kunnat få höra detta."

Föreläsare

Anette Wickström
Biträdande Professor, Linköpings Universitet
Eva Randell
Forskare, Högskolan Dalarna
Lou Rehnlund
Samordnare på Hjärnkoll
Gita Hedin
Forskare på Högskolan i Kristianstad
Joel Crawford
Nationell skolsamordnare
Johanna Nordin
Ansvarig stödverksamhet, Mind
  • Utveckla hälsoarbetet, möt skollagens krav inom hälsofrämjande arbete för psykisk hälsa.
  • Lyssna till innovativa projekt och prova konkreta övningar.
  • Ta del av fungerande metoder och evidensbaserade modeller.
ladda ner program
Kursavgift
3500 kr eller kostnadsfritt med kompetenstöd.
kompetensstöd
plats
Göteborg - Världskulturmuseét
Datum
2019-10-17
Målgrupp
Skolsköterskor, kuratorer, idrottslärare, skolledare, skolpsykologer, specialpedagoger m.fl. som har  intresse för skolans hälsofrämjande arbete.
Fler kurser

Du kanske är intresserad av dessa också

Ingrid Hylander

Fokus: Elevhälsa som främjar lärande, utveckling och hälsa!

2019-10-10

Allaktivitetshuset i Sundbyberg, Sturegatan 10

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-11-15

Göteborg - Världskulturmuseet

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-24

Stockholm - Historiska museét

Anette Wickström

Elevhälsans medicinska, psykologiska och psykosociala insatser

2019-10-17

Göteborg - Världskulturmuseét

Bibbi Larsliden

Samverkan för elevers lärande, utveckling och hälsa

2019-09-19

Stockholm - Historiska muséet

Joel Crawford

Samordna skolans hälsofrämjande arbete med hälsorådsmodellen!

2019-11-12

Stockholm

Katarina Laundy

Metoder och inspiration för elevhälsans hälsofrämjande arbete

2019-09-26

Stockholm - ABF på Sveavägen